Kontakt

Korespondenční adresa:

ul. Gen.J.Hallera116E
43400 Cieszyn

Polsko

Fakturační adresa:

ul. Gen.J.Hallera116E
43400 Cieszyn

Polsko

telefon:

+420 605965015

email:

selmars.cz@gmail.com

jsme registrovaným plátcem DPH EU